Представяне на системата за оценка на компетенциите MyCompetence.bg в Стара Загора

Организатор: МОМН
Дата: 08.08.2013
Място: гр. Стара Загора

още »
АНКЕТА за компетенциите на работната сила в сектор "Строителство"

Организатор: БСК
Дата: 31.08.2013
Място: БСК

още »
Обучение "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

Организатор: БСК
Дата: 16.09.2013
Място: София

още »
Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

Организатор: БСК
Дата: 26.09.2013
Място: БСК

още »
Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

Организатор: Българска стопанска камара
Дата: 18.09.2013
Място: БСК

още »
БСК и СУ подписват споразумение за синхронизиране на учебните програми с професионалните стандарти

Организатор: БСК/СУ
Дата: 21.06.2013
Място: Софийски университет, гр. София

още »
«6789101112...12»