Среща на регионалните координатори по проекта за MyCompetence
05.02.2015
Организатор: НЦОК

На 5 февруари 2015 г. от 9.30 часа в заседателната зала на БСК ще се проведе среща на регионалните координатори по проекта на БСК "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов ще запознае участниците с предстоящите дейности и планове по проекта до края на април т.г.

 

Светлана Дончева - координатор на проекта, ще обучи регионалните референти за работа с вътрешната информационна система на проекта и ще ги запознае с изискванията за отчетността на документите.