Семинар "Повишаване на производителността. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност"
17.09.2014
Организатор: БСК и Некст Консулт

Дата: 17 септември 2014 г.
Място: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1, БСК


Водещата в областта на управленското консултиране консултантска компания – Некст Консулт и Българската стопанска камара Ви канят на конференция за представянето на система за повишаване на конкурентоспособността чрез Lean трансформация и свързаните с нея оценка и развитие на компетенциите в българските предприятия.


Отделете 2 часа от времето си, за да научите повече за:

  • Световният опит и пътищата за преодоляване на идентифицираните дефицити по отношение на производителност на труда и др.
  • Lean трансформацията като вече наложил се в световен мащаб подход за устойчиво развитие на водещи компании и надеждна алтернатива за подобряване на дейността на българските производствени предприятия.
  • Критичните точки в управлението на Lean проект и как да се постигнедългосрочен успех.
  • Възможностите за повишаване на производителността на труда чрез информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg.
  • Опитът на "Биомашиностроене" АД като пример за реален, изцяло български проект за осъществяване на Lean трансформация.

 

Такса за участие НЯМА, 
но молим да заявите участието си чрез формата за регистрация!

ОЧАКВАМЕ ВИ!