Анкета за практическата приложимост на MyCompetence
30.06.2015
Организатор: БСК

Българска стопанска камара (БСК) Ви кани да се включите в анкетното проучване за практическата приложимост на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

 

Преди няколко месеца MyCompetence навърши 2 години. Във връзка с това създателите й от БСК провеждат анкетно проучване сред нейните потребители, което има за цел да изследва полезността на съдържанието и услугите в системата.

 

Екипът на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" очаква използвалите функционалностите на  MyCompetence да споделят своите бележки, коментари и препоръки за развитие на системата.

 

Резултатите от проучването ще помогнат да бъдат планирани и разработени нови услуги в MyCompetence, да бъде разширено предлаганото съдържание, за да бъде то максимално полезно за потребителите.

 

Попълването на въпросника отнема не повече от 10 минути. Преобладаващата част от въпросите са от „затворен" тип. Въпросите от „отворен" тип предполагат конкретни отговори.

 

Анкетата е активна до 30.06.2015 г.