АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на нагласите у работодателите да наемат хора с увреждания
13.02.2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Каним Ви да се включите в АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на нагласите у работодателите да наемат хора с увреждания, вкл. какви са съществуващите пречки пред създаването на работни места за работници с намалена работоспособност.

 

Проучването се осъществява от БСК в партньорство с вестник „Сега“, който е бенефициент по проект „Нови възможности за хората с увреждания“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Резултатите от проучването ще бъдат представени по време на национална конференция в началото на месец април 2014 г.

 

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

 

Въпросникът е публикуван ТУК

 

***

 

Основната цел на проект "Нови възможности за хората с увреждания" е насърчаване включването в заетостта на хора с увреждания и реализацията им на реалния пазар на труда.

 

В рамките на проекта ще бъде създаден интернет портал, който ще осигури възможност за електронно включване на хората с увреждания и осигуряване на възможност за директен контакт с работодателите. Чрез портала работодателите и хората с увреждания ще имат възможност да споделят опита си, да търсят помощ или да дават предложения за промени по теми, които засягат пълноценната интеграция в обществото на лицата с намалена трудоспособност. 

 

 

Предстои, също така, разработването на специална методология, чрез която хората с увреждания ще могат да правят самооценка на знанията, уменията и дефицитите  си, както и за каква работа са позходящи. Работодателите пък ще разполагат с наръчник за наемане на хора с увреждания, чрез който ще могат да се запознаят с ползите за техния бизнес от наемането на човек с увреждане. Наръчникът ще съдържа информация за нормативната база, правителствените програми и нагласите на обществото към тази специфична социална група.